Tuesday
Jul192011

風の谷

Valley of the Wind

1.  Lan, lan, lala, lan lan

2.  Bu-

3.  Lan lan lala

4.  Ugh!